Rajčica

Mahitos F1 RZ NOVO!!!

Oblik-karakterisitke ploda: plodovi su okruglog oblika, čvrsti, ujednačene intenzivno crvene boje, tolerantni na pucanje.
Prosječna masa ploda: 250 g i više
Ostale karakteristike: Mahitos RZ je odličan rani hibrid visoke produktivnosti i iznimne kvalitete plodova. Karakterizira ga široki spektar otpornosti na bolesti, biljka je snažna i otporna na ekstremne vremenske uvjete. Odlično se oprašuje i zameće plodove i na najvišim etažama. Biljka je otvorena, prozračne lisne mase s velikim listovima i internodijima srednje duljine. U kratkom uzgojnom ciklusu Mahitos RZ može iznijeti više od 5,5 kg po biljci. Preporučamo ga za ranu proljetnu sadnju u negrijanim plastenicima za kratki ili dugi vegetacijski ciklus.
Otpornost: HR: ToMV:0-2 / TSWV / Ff:1-5 / Fol:0,1 / For / Va / Vd
IR: Ma / Mi / Mj
 
 

Dodatne informacije

FacebookTwitterLinkedin