Podloga

Emperador F1 RZ

Podloga za kalemljenje: Rajčica / Solanaceae
Napomena: Nova hibridna podloga koja postiže odlične rezultate u domaćoj proizvodnji na hidroponu. Zahvaljujući izrazitoj prodornosti i snazi korijena kalemljena biljka je bujnija, daje viši prinos, tolerantnija je na stresove, bolje usvaja hranjiva, eliminira vršnu trulež ploda koja se javlja osobito u ljetnim mjesecima. Plodovi su više kvalitete, krupniji za 10-30 grama.
Otpornost na bolesti: ToMV / Fol: 0,1 / Va / Pl / Mi

Ferro F1 RZ

Podloga za kalemljenje: Lubenica, dinja i krastavac / Cucurbitaceae
Napomena: Cucurbita maxima x Cucurbita Moschata.
Otpornost na bolesti: Fusarium, Verticillium.

Pelops RZ

Podloga za kalemljenje: Lubenica, dinja i krastavac / Cucurbitaceae

Dodatne informacije

FacebookTwitterLinkedin