INTERNET STRANICA JE U IZRADI.
WEB PAGE IS UNDER CONSTRUCTION.

Uvjeti korištenja

Opće odredbe

Pristupom na ove web stranice, suglasni ste sa svim odredbama i uvjeti korištenja web stranice, svim pozitivnim zakonima i propisima, te se slažete da preuzimate odgovornost za poštivanje svih važećih zakona. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, zabranjeno vam je korištenje ili pristup ovoj stranici. Materijali koji se nalaze na ovim web stranicama su zaštićeni autorskim pravima.

Dopuštenje za korištenje

 1. Dopušta se privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacije ili softvera) na web stranici Kadmo d.o.o. za osobnu, nekomercijalne potrebe pregledavanja. Ovim dopuštenje ne podrazumijeva:
  1. mijenjanje ili kopiranje materijala
  2. korištenje materijala za bilo kakvu komercijalnu namjenu ili za bilo koje javno korištenje (komercijalno ili nekomercijalno)
  3. kompilaciju ili obrnuti inženjering bilo kojeg dijela softvera koji se nalazi na web stranicama Kadmo d.o.o.
  4. uklanjanje autorskih prava ili drugih vlasničkih bilješki iz materijala ili
  5. prijenos materijala na drugu osobu ili na bilo koji drugi server
 2. Ova licenca automatski prestaje ako se krši bilo koje od tih ograničenja i može biti prekinuto u bilo koje vrijeme. Nakon ukidanja vašeg pregledavanja ovih materijala ili nakon prestanka važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Jamstva

Materijali na web stranicama Kadmo d.o.o. su u stanju u "kakvom jesu". Kadmo d.o.o. ne daje nikakva izravna ili neizravna jamstva, te ne daje nikakva druga jamstva, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, prikladnosti za određenu svrhu, ili nekršenje intelektualnog vlasništva ili drugih povreda prava. Nadalje, Kadmo d.o.o. ne jamči i ne odgovara za kakve navode s obzirom na točnost, vjerojatnost rezultata ili pouzdanost korištenih materijala na svojim internet stranicama, koji se na neki drugi način odnose na takve materijale ili na bilo koji što povezano s ovim stranicama.

Isključenje odgovornosti

Kadmo d.o.o. ni u kojem slučaju ne odgovara za bilo kakvu štetu (uključujući, bilo kakvu štetu za gubitak podataka) koja proističe iz korištenja ili nemogućnosti korištenja materijala na internet stranicama Kadmo d.o.o., čak i ako je Kadmo d.o.o. usmeno ili pismeno obavijestio o mogućnosti takve štete. Budući da neka zakonodavstva ne dopuštaju ograničenje jamstva ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, ta ograničenja se ne mogu primjeniti na vas.

Izmjene

Materijali koji se pojavljuju na web stranicama Kadmo d.o.o. mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Kadmo d.o.o. ne jamči za točnost ili potpunost bilo kojeg materijala na web stranicama. Kadmo d.o.o. može izmijenti materijale na web stranicama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. To se odnosi na obvezu ažuriranja materijala.

Linkovi

Kadmo d.o.o. je pregledao sve linkove na web stranicama, ali nije odgovoran za sadržaj tih web lokacija. Link ne implicira provjeru tih odredišta od strane vlasnika stranice. Korištenje takvih linkova je vlastiti rizik korisnika.

Promjena uvjeta korištenja web stranica

Kadmo d.o.o. može promijeniti uvjete korištenja za svoje web stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Korištenjem ove web stranice ste suglasni se svim u tom trenutku važećim odredbama i uvjetima korištenja.

Zakonske odredbe

Svi zahtjevi koji se odnose na web stranice Kadmo d.o.o. su regulirani zakonima Republike Hrvatske.

Dodatne informacije

FacebookTwitterLinkedin